Úvodní strana » Tlumočení online

Tlumočení online

 

Online tlumočnická služba NONSTOP je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor. Dále je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu apod.

Zkušební provoz online tlumočnické služby zahájil Tichý svět (dříve APPN) v říjnu 2008 a od 1. prosince 2010 funguje tato služba nonstop a zdarma. V roce 2013 se tímto způsobem uskutečnilo 25 249 tlumočených hovorů. Počet klientů využívajících online tlumočení se v loňském roce blížil osmi stovkám.

Tlumočení online využívá i společensky významný projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící, v jehož rámci dojde k vybavení 76 okresních a 6 pražských nemocnic tablety, které umožní komunikaci lékaře a neslyšícího pacienta prostřednictvím online tlumočníka přítomného na obrazovce zařízení. Projekt by měl vést k odstranění komunikační bariéry mezi neslyšícím a zdravotnickým personálem. Tablety již byly předány do 79 velkých nemocnic v České republice a další předávky budou i nadále probíhat.

Online tlumočníka znakového jazyka nemusíte objednávat, spojíte se s ním ihned. Službu mohou využívat neslyšící pro komunikaci se slyšícími i slyšící pro dorozumění se s neslyšícími.

Noví klienti se musí registrovat

Využívejte online tlumočníky Tichého světa, kdykoliv budete potřebovat. Díky službě online tlumočení si můžete vzájemně sdělit vše, co potřebujete.

Vysvětlení některých důležitých pojmů vztahujících se k tlumočnické službě najdete v sekci Slovník pojmů.

Děkujeme za podporu: